Dept. Water Resources Engineering -- VVR111Hydrology and Aquatic Ecology

Credits: 15 ECTS (= 10 Swedish credits)
Coordinator: Ronny Berndtsson (CV) och Lars-Anders Hansson (CV)
Compulsory for: Environmental engineering (1st year)
No. of students: ~ 70
Prerequisites: -
Assessment: Written examination, project work
Scheduled time: Lectures - 60 hrs, Excersizes - 45 hrs, Field trips/Study visits - 20 hrs

"Click" on the topic of interest below - you will get the information as a pdf - file.

Schema lp1 Schema lp2 Extenta 1 Extenta 2
Hydrologiska kretsloppet Exempel på rapport Risebergabäcken Tips på hur man skriver en rapport Tips på hur man redovisar muntligt
Studiebesök Risbergabäcken fredagen 29 oktober      
       
Kurslitteratur:   Kartor:  
Hydrologi för Ekosystemtekniker Projektuppgift Risebergabäcken Vattenverket Käglingevägen
    Toftängen  
Föreläsningar:      
Fö 1 (lp 2) Fö 8 (lp 2) Fö 12 (lp 2)  
       
Tidningsklipp:      
Damm i Sege ås huvudfåra Höje å rensas Småbarn och dammar Kvicksilver i fisk
Ringsjön renfiskas      
       
Länkar:      
Vattenportalen Svenskt vatten Skånska vattentorn Ekologgruppen
Carlsbergs vattenskola