Kenneth M Persson

Allting flyter


Kenneth M Persson heter en av LTH:s nyaste professorer. Hans område är Teknisk vattenresurslära, ett brett ämne som handlar om hur vi bör använda planetens begränsade vattenresurser på bästa sätt. Soptippars lakvatten, återanvändning av samhällets vattenresurser och avsaltning av vatten i Mellanöstern hör till det han gärna sysslar med.

Men vägen till en fast forskartjänst har inte varit, som man brukar säga, spikrak. Efter disputationen i ”membrananvändning i livsmedelsindustrin” i Lund 1994 var det knapert om forskartjänster. Istället fick Kenneth M Persson leta jobb utanför universitet. Han hamnade på Sweco där han blev kvar i sjutton år. Fast vetenskapliga artiklar fortsatte han att skriva på fritiden.

– Jag har alltid drivits av att få jobba akademiskt. Hjärnan utvecklas hela tiden, det är väldigt stimulerande, förklarar Kenneth M Persson som hela tiden hållit tät kontakt med forskare. År 2000 blev han docent i Teknisk vattenresurslära och mellan åren 2003 och 2009 var han adjungerad LTH-professor en dag i veckan. När han därefter ansökte om en fast lektorstjänst visade det sig att han vetenskapliga insatser också räckte till en professorstjänst.

Nu är dock inte Kenneth M Persson en person som helst sitter själv och klurar på sin kammare.

Allra bäst trivs han när han i rollen som mentor och igångsättare. Två av hans doktorander jobbar med deponier, eller soptippar, vilka i regel avger mycket vatten:Hanna Modin studerar den nya sortens soptippar. För att minska mängden metangas-utsläpp får sedan 2005 inte längre matavfall och annat organiskt material kastas på tippen. Detta förändrar de kemiska och biologiska processerna i soptippen. Hon har kunnat se att lakvattnet blir helt annorlunda, något som också kräver andra reningsmetoder.

Lena Flyborg och Shuang Liu studerar hur tekniska system kan skydda avloppsvatten, och annat så kallat marginalvatten, från smittspridningar och andra föroreningar.

Liksom Shuang Liu, som kommer från Kina, brukar doktoranderna inom Teknisk vattenresurslära vara långväga. Kunskapsbehovet och problematiken inom vattenfrågor är ofta mer akut i fattigare och torrare länder. 

Mohammad Aljaradin, ursprungligen från Jordanien, har utvecklat två tekniska lösningar som skulle göra deponierna i hans gamla hemland mer miljövänliga än idag. Sopbergen i Jordanien växer men fortfarande slängs ”bara” 100 kg sopor per person och år - motsvarande siffra i Sverige är 500 kg!

Nyligen disputerade en femte doktorand, Raed Bashitilalshaaer. Han håller på med avsaltning, ett område som engagerat Kenneth M Persson sedan den egna doktorandtiden.

Nästan allt dricksvatten är avsaltat havsvatten i Mellanöstern och andra torra platser. Ett problem är att saltet förstör havsbottnarna när det slängs tillbaka ut i havet. Raed Bashitilalshaaer har tagit fram förslag på hur saltet kan blandas upp och spridas på ett bättre sätt än idag. Fenomenet med avsaltat havsvatten växer lavinartat i Mellanöstern.

Därutöver blir det en del undervisning, kursplanering och ytterligare handledning. Så mycket mer hinner han inte med, för faktum är att Kenneth M Persson endast är professor på halvtid. Resten av tiden är han forskningschef på Sydvatten, ett kommunägt bolag som ser till att västra Skåne får sitt dricksvatten.

– Jämfört med universitetsforskningen har Sydvattenprojekt litet kortare genomförandehorisont. Men vi vill utveckla verksamheten och satsar på ett eget kontor på Ideon med fyra anställda, avslöjar han och tillägger:

– Tack vare min många år i näringslivet har jag stort kontaktnät, vilket jag har stor glädje av också inom akademin. Framtiden utvecklar vi tillsammans.

Maj 2011: Kristina Lindgärde

Snabbfakta

Namn: Kenneth M Persson

Jobbar som: professor i Teknisk vattenresurslära och forskningschef på Sydvatten

Ålder: 46 

Familj: Barnen Ylva, 19 år, Klara, 17 och Saga, 13. 

Fritidsintressen: ”Jag tycker om att skriva”. Har bland annat gett ut en bok om uppväxtorten Skivarps historia och en fotobok om Söderslätt. Läser också, gärna poesi. Harry Martinsson är en favorit, ”nyligen läste jag om Aniara - fantastisk!” (på hans skrivbord ligger en essäsamling av Gunnel Vallqvist).

Hinner också med: lite politik - Representerar socialdemokraterna i bland annat Lunds Energikoncernens styrelse 

 

Några länkar som har bäring för Kenneth:

www.sydvatten.se

www.foreningenvatten.se

www.tidskriftenvatten.se